JEŽÍŠ, APOŠTOLOVÉ
A NÁSLEDOVNíCI

SBĚRATELSKé STŘíBRNé PLAKETY

Prostřednictvím projektu MPM moments se snažíme oživit a připomenout křesťanské prazáklady, na nichž byla vybudována moderní evropská civilizace.

Sběratelské plakety vyrobené ze stříbra 925/1000 opatřeného státním puncem, spolu s ikonografickými malbami ak. mal. Františka Zálabského v dárkové kazetě jsou mementem nejzásadnějších postav křesťanství, včetně Ježíše Krista.

Řemeslnou realizaci tohoto mimořádného díla jsme svěřili do rukou talentovaných šperkařů českého výrobce stříbrných šperků MOSHNA.

Slovo autora

Za celý vývoj lidstva se zrodilo jen málo lidí, kteří byli obdařeni vhledem do podstaty života. Útržky Pravdy intuitivně vnímá každý člověk a na základě získaných zkušeností si vytváří vlastní pravdu, která mu pomáhá žít v tomto vzniklém prostoru a čase. 

Jsme hluší a slepí ke skutečné Pravdě a neustále od ní uhýbáme a utíkáme. Schováváme se za své povinnosti a sebedůležitost. Tato část naších životů je potřebná pro duchovní rozvoj každého jedince. Jsou to všechno naše cesty, které nás vedou ke stejnému cíli – k Bohu, Pravdě, Existenci, Nesmrtelnosti.

Osvícení lidé nás učí žít ve víře, naději a lásce, neboť v těchto třech požehnáních je skryta celá Pravda, která nás zbavuje utrpení, strachu, zloby a dává nám možnost prožít život šťastně, v radosti a ve spolusdílení našich živých cest. Tyto vzácné šafránové bytosti je třeba si hýčkat a naslouchat jim a každou volnou chvilku si je připomínat a vzpomínat na něMy jsme se narodili v křesťanském světě, a tak naším osvícencem a Božím synem je Ježíš. Každý národ má své osvícence, kteří k němu mluví jeho řečí a s ohledem na jeho způsob života mu předávají svou moudrost a učí je Životu. Osvícení lidé si mezi sebou navzájem neprotiřečí, jen jinými slovy vyjadřují své poznání o jediném Bohu pro všechny lidi na celém světě, v celém vesmíru i ve světech a vesmírech příštích. Milujme se a ctěme jeden druhého. Není třeba sporů, násilí a válek. Každý člověk má zde svůj úkol a poslání, kterým slouží Bohu, sobě a všem ostatním spolucestovatelům životem. Jsem malíř, grafik a ilustrátor. Vím, že je to dar Boží, a tak tomuto daru sloužím, jak nejlépe dovedu. Tvorba naplňuje celý můj život a je nedělitelnou součástí mé bytosti a komunikačním mostem mezi mnou a ostatními lidmi. 
A tak když za mnou přišli představitelé firmy MPM, zda bych nevytvořil návrh na plakety „JEŽÍŠ A APOŠTOLOVÉ“, přijal jsem bez váhání. Neznáme přesné podoby těchto osvícenců, a proto jsem si vybral za modely současné žijící lidi. Snažil jsem se v nich vizualizovat duch poselství svatých pro lidstvo. Ti všichni přijali utrpení, abychom my již trpět nemuseli. Věřím, že kdykoliv se na plaketu podíváte, povznese se Váš duch do výšin, ze kterých každé Vaše trápení a starost se umenší.

S láskou Váš

František Zálabský
(pro život v tomto světě - akademický malíř)

o autorovi

František Zálabský

František Zálabský je autor děl s velikou lidskou hloubkou, který se dlouhodobě zabývá křesťanskou tematikou. Miluje život, miluje lidi, ačkoli ho obojí neustále zrazuje. Zrady, které bolí, víra, která je nezlomná.

Více o autorovi >

„Věřím, že kdykoliv se na plaketu podíváte, povznese se Váš duch do výšin, ze kterých každé Vaše trápení a starost se umenší.“

Unikátní stříbrné šperky s duchovním přesahem

To mě zajímá

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku