Ježíš Kristus

2 490 Kč|Koupit
Ježíš Kristus

Ježíš z Nazaretu je podle víry křesťanů lidským ztělesněním samotného Boha –Hospodina, který sestoupil na Zemi a přijal tělo skrze Pannu Marii. Přišel na svět v nejzranitelnější podobě, jako dítě, které se narodilo v chlévě na slámě. Celý židovský národ čekal na splnění slov Starého zákona, který sliboval příchod Mesiáše. Ježíš tedy vzbuzoval pozornost ještě před narozením. Evangelium vypráví, jak se dítě (sv. Jan Křtitel) hnulo radostí v lůně Alžběty, kterou navštívila její příbuzná Maria. Ježíšovu životu se evangelisté naplno věnují až od jeho prvního veřejného projevu spojeného s proměnou vody ve víno v Káni Galilejské. Během svého působení hlásal příchod Božího království, vyzýval k obrácení smýšlení a pokání či léčil a uzdravoval nemocné. Byl neustále napadán skupinou židovských učitelů zákona – farizeji. V čase svátku Nekvašených chlebů se Ježíš vydal i se svými učedníky do Jeruzaléma. Tam byl právě farizeji obviněn z podněcování nenávisti vůči římskému císaři.I když jim na prvním vadilo, že Hospodina nazýval svým otcem, nevadilo jim spojit se s nenáviděnými římskými okupanty a nechat ho odsoudit k trestu smrti, ačkoliv to byl Rabbi – učitel Zákona. Byl odsouzen k smrti na kříži, na starověkém mučícím nástroji, na který byli odsouzenci zpravidla přivazováni, aby byla jejich muka co nejdelší. Ježíš byl však ukřižován v předvečer soboty, ve kterou nebylo povoleno vykonávat žádné činnosti, natož pohřbívat mrtvé. Proto ho na kříž přibili a nakonec probodli kopím, aby jeho smrt přišla co nejdřív. Když šli pozůstalí třetí den k hrobu, našli jej prázdný. Křesťané tedy věří, že Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil do nebe. Židé i muslimové Ježíše dodnes považují pouze za jednoho z proroků. O Ježíši a jeho učednících se rovněž můžeme dočíst v záznamech starověkých historiků.

 
Výrobní šarže I/2018/0001 hmotnost 5,97g
Materiál (kov) Ag 925/1000 Rok výroby 2018

Rozměry

plaketa 35mm x 47mm rozměry 22 x 14 x 3 cm

BALENÍ OBSAHUJE

Stříbrnou plaketu v boxu z plexiskla s vloženou reprodukcí malby, kartu se slovem autora, tématickou brožuru, stojánek z plexiskla s návodem, dárkovou luxusní krabici a ochranný rukáv.

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku