Jidáš

apoštol

2 490 Kč|Koupit
Jidáš

Jidáš Iškariotský byl jedním z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista, kterého nakonec zradil. Jméno Jidáš je ekvivalentem jména Juda. Pro odlišení od Judy Tadeáše se používá přídomek Iškariotský. Nejrozšířenější vysvětlení jej vykládá jako „muže z Keriót“, hebrejsky „iš Kariot“, což je odkaz na jeho rodnou ves, ležící poblíž Hebronu a zmiňovanou dvakrát v Bibli. Označení „ten, který ho měl zradit“ se vyskytuje dvakrát v Janově evangeliu, tedy po Petrově vyznání víry a potom během pomazání v Betánii. Vždy je ale jmenován „jedním z dvanácti“. Ježíš dokonce dvakrát, když mluví k apoštolům, právě o něm říká: „Jeden z vás mě zradí.“ Jak je možné, že si Ježíš vyvolil tohoto člověka, když věděl, že v Jidášově životě jsou nějaká nebezpečí, že může udělat nesprávná rozhodnutí? Jidáš se staral o peníze a v Janově evangeliu je označen také za zloděje. Tajemství volby vyniká ještě více, když o něm Ježíš pronáší velmi přísný soud: „Běda tomu člověku, který Syna člověka zradí!“ Jidáš nakonec Ježíše za třicet stříbrných zradil polibkem, a tím ho tak označil strážím, které ho zatkly. Ještě hutnějším se pak stává tajemství jeho věčného údělu, dozvídáme-li se, že se v Jidáši hnulo svědomí a přinesl velekněžím a starším těch třicet stříbrných nazpátek a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“, i když se pak vzdálil, aby se šel oběsit. Evangelisté to přičítají vnuknutí Satana – Jidáš měl podle nich na výběr, ale nakonec kvůli penězům podlehl.

 
Výrobní šarže I/2018/0001 hmotnost 5,56g
Materiál (kov) Ag 925/1000 Rok výroby 2018

Rozměry

plaketa 35mm x 45mm rozměry 22 x 14 x 3 cm

BALENÍ OBSAHUJE

Stříbrnou plaketu v boxu z plexiskla s vloženou reprodukcí malby, kartu se slovem autora, tématickou brožuru, stojánek z plexiskla s návodem, dárkovou luxusní krabici a ochranný rukáv.

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku