Sv. Jakub mladší

apoštol

2 490 Kč|Koupit
Sv. Jakub mladší

Sv. Jakub Mladší (Alfeův) byl jedním z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Přídomkem „mladší“ se odlišuje od Jakuba staršího. Jakub mladší byl synem Alfeje, který se rovněž jmenoval Kleofáš, a Marie, kterou sv. Jan nazývá sestrou Panny Marie. Jakuba zase nazývá sv. Pavel „Pánovým bratrem“. Hebrejština, resp. aramejština, byla totiž chudá na slova, např. pojmenování „bratr“ se používalo nejen pro rodného bratra, ale i pro blízkého příbuzného (bratrance). Jakub mladší se po seslání Ducha Svatého stal prvním biskupem Jeruzaléma. Byla to významná, ale i těžká pozice, neboť v tomto městě byl ukřižován sám Ježíš. Důležitost tohoto úřadu potvrzují víceré události, popsané v Skutcích apoštolů, např. při zázračném vysvobození z vězení říká Petr věřícím: „Řekněte to Jakubovi a bratřím“. Na jeruzalémském koncilu Jakub zasahuje do debaty a jeho slovo má váhu. Rovněž i Pavlovi dal praktické pokyny, když přišel na své třetí apoštolské cestě do Jeruzaléma. Zahynul mučednickou smrtí, když po něm farizejové chtěli, aby se zřekl víry v Ježíše Krista. On však odmítl a hlasitě křičel, že Ježíš je pravý Bůh a sedí po pravici Otce. Nato ho rozzuření farizejové a zákoníci shodili dolů z chrámových hradeb. Potom ho ještě kamenovali a nakonec mu rozbili hlavu sochorem. V 6. století byly jeho ostatky přeneseny do Říma, do baziliky Dvanácti apoštolů.

 

Patron

Cukrářů, pekařů, obchodníků, koželuhů, lékárníků, umírajících a Uruguaye.

Ikonografie

Kniha, svitek, kyj, valchařská tyč, kamení.

Výrobní šarže I/2018/0001 hmotnost 4,56g
Materiál (kov) Ag 925/1000 Rok výroby 2018

Rozměry

plaketa 34mm x 44mm rozměry 22 x 14 x 3 cm

BALENÍ OBSAHUJE

Stříbrnou plaketu v boxu z plexiskla s vloženou reprodukcí malby, kartu se slovem autora, tématickou brožuru, stojánek z plexiskla s návodem, dárkovou luxusní krabici a ochranný rukáv.

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku