Sv. Jan

bratr Jakubův

2 490 Kč|Koupit
Sv. Jan

Sv. Jan byl jedním z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. S bratrem Jakubem se stal Ježíšovým učedníkem a společně s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, proměnění Páně i úzkosti v Getsemanech. Byl jediným apoštolem pod křížem a nejplněji poznal hloubku Ježíšovy lásky. Od Ježíše přijal Marii za Matku. Sám sebe ve svém evangeliu označuje jako učedníka, kterého Ježíš nejvíc miloval. Za vlády císaře Domitiana byl v Římě zatčen a následně vhozen do vroucího oleje. Z oleje však vyšel posílen. Pohané s Domitianem to považovali za magii a vypověděli ho na ostrov Pathmos. Jan zde měl vidění, která sepsal v knize Zjevení, v níž apokalyptickým slohem, za pomoci obrazů a symbolů, vylíčil budoucí dějiny církve. Zemřel v Efesu asi kolem roku 101, jako jediný apoštol přirozenou smrtí. Je autorem čtvrtého evangelia, tří listů a knihy Zjevení.

 

Patron

Teologů, úředníků, notářů, spisovatelů, sochařů, malířů, písařů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, výrobců zrcadel, rytců, výrobců svíček a košíků, vzýván jako ochránce přátelství, při otrávení, popáleninách, bolestech nohou, epilepsii, za příhodné počasí.

Ikonografie

Orel, hrob, had, kalich, kotel.

Výrobní šarže I/2018/0001 hmotnost 4,75g
Materiál (kov) Ag 925/1000 Rok výroby 2018

Rozměry

plaketa 36mm x 47mm rozměry 22 x 14 x 3 cm

BALENÍ OBSAHUJE

Stříbrnou plaketu v boxu z plexiskla s vloženou reprodukcí malby, kartu se slovem autora, tématickou brožuru, stojánek z plexiskla s návodem, dárkovou luxusní krabici a ochranný rukáv.

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku