Sv. Matěj

apoštol

2 490 Kč|Koupit
Sv. Matěj

Sv. Matěj byl jedním z apoštolů, kteří jej do svých řad vybrali losem po Jidášově zradě a sebevraždě. Pocházel prý ze zbožné bohaté rodiny v Betlémě a toužil po příchodu Mesiáše. Dostal se mezi širokou skupinu jeho následovatelů a chodil s ním od „křtu Janova“. Po nanebevstoupení Ježíše se učedníci sešli s jeho matkou i dalšími ženami ke společné modlitbě. Bylo pohromadě asi 120 lidí a Petr se ujal slova a připomenul, že se muselo splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidáši, a uvedl úryvek z žalmu: „Jeho pověření ať převezme jiný.“ Protože v posvátné dvanáctce apoštolů, která se symbolicky vázala i k 12 kmenům Izraele, byla mezera po Jidášově zrádném odchodu, navrhl Petr volbu náhradníka z těch, kteří s Ježíšem chodili od jeho křtu až po nanebevstoupení. Vybrali dva, Josefa zvaného Barsabáš a Matěje. Pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak se Matěj připojil k jedenácti apoštolům. Podle tradice odešel po seslání Ducha Svatého šířit evangelium do Malé Asie a poté do severní Afriky, kde nakonec zřejmě zemřel mučednickou smrtí.

 

Patron

Stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích, mládeže na začátku školního roku, je vzýván při manželské neplodnosti, černém kašli a neštovicích.

Ikonografie

Sekera, kniha a svitek, kamení, kopí.

Výrobní šarže I/2018/0001 hmotnost 5,45
Materiál (kov) Ag 925/1000 Rok výroby 2018

Rozměry

plaketa 45mm x 35mm rozměry 22 x 14 x 3 cm

BALENÍ OBSAHUJE

Stříbrnou plaketu v boxu z plexiskla s vloženou reprodukcí malby, kartu se slovem autora, tématickou brožuru, stojánek z plexiskla s návodem, dárkovou luxusní krabici a ochranný rukáv.

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku