Sv. Matouš

evangelista

2 490 Kč|Koupit
Sv. Matouš

Sv. Matouš byl jedním z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jedná se o autora prvního evangelia, které je nazvané právě po něm. Narodil se v Kafarnaum ležícím v Galilei u Genezaretského jezera jako syn Alfea. Zde při hraniční čáře měl malý domek nazývaný „celnicí" a provozoval vybírání cla. Označení Matouše za veřejného hříšníka a pohled farizejů naň jako na „obřadně nečistého" souvisel s tím, že vybíráním cla spolupracoval s pohanskými Římany, a tak se podílel na ujařmování vlastního národa. Proto se na něj hledělo i jako na kolaboranta. Od tohoto nečestného povolání ho Ježíš povolal do sboru apoštolů. Ve svém evangeliu o tom Matouš píše: Když šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. „Když to viděli farizejové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená „Milosrdenství chci, a ne oběť." Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

 

Patron

Celníků, bankovních a finančních úředníků, bývá vzýván o pomoc k překonání závislosti na alkoholu.

Ikonografie

Anděl nebo Syn člověka, kopí, měšec, sekera, úhelník.

Výrobní šarže I/2018/0001 hmotnost 4,84g
Materiál (kov) Ag 925/1000 Rok výroby 2018

Rozměry

plaketa 45mm x 35mm rozměry 22 x 14 x 3 cm

BALENÍ OBSAHUJE

Stříbrnou plaketu v boxu z plexiskla s vloženou reprodukcí malby, kartu se slovem autora, tématickou brožuru, stojánek z plexiskla s návodem, dárkovou luxusní krabici a ochranný rukáv.

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku